geschiedenis

Waar we vandaan komen

Wildeman Festival

In 2015 nam Arjan Verschuur het initiatief voor het Wildeman Festival. De inspiratie voor dit festival ontving hij al een jaar eerder. Tegelijkertijd ontving hij inspiratie voor een jaartraining voor mannen, mannencirkels en een boek over man zijn.

Op het moment dat hij deze inspiratie ontving, was het voor Arjan duidelijk dat hij al deze dingen niet alleen hoefde te doen, niet alleen kon doen en niet alleen moest willen doen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de krachten die vrijkomen wanneer we met een groep mannen doelbewust afdalen in ons (grotendeels collectieve) onbewuste door geen man alleen te “containen” is. Een andere reden is dat geen van ons het grote geheel overziet. Ieder ziet vanuit zijn unieke positie een deel van de puzzel en juist door deze puzzelstukjes met elkaar te delen, krijgen we meer inzicht en overzicht. Van het begin af aan was voor Arjan dus duidelijk dat hij het festival met een cirkel van mannen wilde organiseren, die als gelijkwaardige partners naast elkaar staan.

Arjan nam drie besluiten t.a.v. het Wildeman Festival, namelijk: welke naam hij aan het festival gaf, welke mannen hij voor het kernteam selecteerde en dat alle andere besluiten op basis van het sociocratische consentbeginsel genomen zouden worden.

Het eerste en tweede Wildeman Festival (2016 en 2017) organiseerde Arjan samen met Marold Emmelkamp, Ronald Snel en Klaas Otten.

Tijdens de organisatie van het derde Wildeman Festival (2018) beëindigde Arjan om persoonlijke redenen de samenwerking met Marold. Enkele maanden na het vertrek van Marold kwam Johan Meijen het team versterken.

Het vierde Wildeman Festival (2019) werd door Arjan, Ronald, Klaas en Johan georganiseerd. Achteraf bleek dit het laatste Wildeman Festival te zijn.

In 2020 moesten we het Wildeman Festival namelijk vanwege corona-maatregelen annuleren en in 2021 hebben we het vanwege corona-maatregelen omgevormd tot Kamp Wildeman.

Wildeman Krachtdans

Voor het derde Wildeman Festival werd Jeroen Claesen gevraagd om tijdens de openingsceremonie een Haka met de deelnemers te doen. In plaats daarvan werd er – op zijn aangeven – inspiratie voor een eigen Wildeman Krachtdans gevraagd en ontvangen. Na het festival nam Jeroen het initiatief om op het mannenfestival in België samen met Arjan een Wildeman Krachtdans workshop te geven. Dit beviel zo goed dat Jeroen en Arjan besloten om een tweedaagse workshop rondom de Wildeman Krachtdans te organiseren, die zij twee keer samen gegeven hebben. Om tijd te maken voor zijn andere mannenhart-activiteiten heeft Arjan zich vervolgens uit deze activiteit terug getrokken. Tegenwoordig geeft Jeroen deze workshop dus alleen.

wildeman-krachtdans-workshop

Coöperatie Wildeman

Na het derde festival had Arjan financiële problemen, waardoor hij niet meteen in staat was om alle kernteam-leden hun aandeel in de winst van het Wildeman Festival uit te betalen. Dit was de aanleiding om het festival organisatorisch onder te brengen in een coöperatie. Deze is na de nodige voorbereidingen in juni 2019 door Arjan, Ronald, Klaas en Johan opgericht.

Vader Zoon Weekend

Het idee was en is om vanuit de coöperatie niet alleen het Wildeman Festival maar ook andere activiteiten voor mannen te organiseren. Naast de Wildeman Krachtdans-workshop werd dat allereerst het Wildeman Vader Zoon weekend. Het eerste Vader Zoon weekend vond plaats in oktober 2018 en in oktober 2021 werd het weekend voor de zesde keer gegeven.

www.mannenhart.nu/vader-zoon-weekend

Tools voor Mannencirkels

In januari 2019 organiseerden we de Tools voor Mannencirkels Open Space Conferentie. Dit weekend werd input voor het boekje Tools voor Mannencirkels, dat alle deelnemers aan het vierde Wildeman Festival na afloop als cadeautje mee naar huis kregen.

Wanneer je je aanmeld voor onze nieuwsbrief ontvang je gratis een digitaal exemplaar van dit boekje in je mailbox.

De Reis van de Wildeman

Na oprichting van Coöperatie Wildeman namen Klaas, Johan en Arjan het initiatief om samen een jaartraining voor mannen te organiseren. In december 2019 vond het eerste (en laatste) weekend (van een beoogde cyclus van 4 weekenden) plaats in België.

Het thema van dit weekend was de Reis door het Noorden, ofwel de tijd tussen sterven en weer opnieuw geboren worden. De thematiek van dit weekend bleek onbedoeld een voorspellende waarde te hebben.

Transformatie

Bij de opstart van de organisatie van het vijfde Wildeman Festival (2020) voelden we allemaal dat het tijd was voor verandering. In de loop van de voorbereidingen begon dat steeds meer te voelen als een rups die voordat hij een vlinder wordt eerst in zijn cocon uit elkaar valt. En in dit proces gaf Klaas te kennen dat hij na het vijfde Wildeman Festival afscheid zou nemen, zowel van het kernteam van het Wildeman Festival als de coöperatie. Om de energie van diepe transformatie die we voelden te “containen”, vroegen we Jeroen Claesen, Jelle Hainje, Hendrik Kalsbeek en Hans Ronda om tijdens het festival samen met het kernteam in de dragende cirkel te komen staan. Uiteindelijk moesten we het vijfde Wildeman Festival i.v.m. coronamaatregelen helemaal annuleren.

Wildeman Zoom-meetings

In plaats van het vijfde Wildeman Festival organiseerden we een cyclus van vijf zoom-meetings. In de aanloop daar naar toe hebben we afscheid genomen van Klaas. Arjan, Ronald en Johan hebben vervolgens Jeroen, Jelle, Hendrik en Hans bij de zoom-meetings betrokken.

Ook tijdens deze zoom-meetings hebben we symbolisch een Reis door het Noorden gemaakt om innerlijk te laten sterven wat ons niet meer dient en nieuwe impulsen geboren te laten worden.

Online platform voor mannencirkels

De kernvraag die we in de laatste zoom-meeting gesteld hebben, is “wat wil er door mij als man de wereld in gebracht worden?”. En na afloop hebben we de deelnemers uitgenodigd om met dat wat er door hen de wereld in gebracht wil worden een bijdrage te leveren aan het komende Wildeman Festival en/of Coöperatie Wildeman U.A.

Eén van de deelnemers aan deze zoom-meetings was Walter Kamer. Walter  vertelde in een break-out room waarin Johan aanwezig was over zijn verlangen om een website te creëren dat dienst kan doen als online platform voor mannencirkels. We boden hem aan om dit samen te doen en achter de schermen wordt er inmiddels aan de uitwerking van dit idee gewerkt. 

Free Man

Eind juni/begin augustus 2020 hebben we met Arjan, Ronald, Johan, Jeroen, Jelle, Hendrik en Hans een eerste bijeenkomst gehad om met elkaar te delen wat er door ieder van ons de wereld in gebracht wil worden en af te tasten welke plek dat in het Wildeman Festival en/of de coöperatie zou kunnen krijgen.

Het eerste resultaat van deze bijeenkomst was dat Ronald Snel het initiatief genomen heeft om nog een tweede mannenfestival te organiseren, namelijk het Free Man. Daarnaast besloten we om het oude Wildeman Festival een nieuwe vorm te geven.

www.free-man.nu

Mannenhart

Voor de organisatie van het nieuwe Wildeman Festival, de creatie van mannencirkels.net en de organisatie van het Free Man zijn we eind 2020 begonnen met de vorming van nieuwe teams. Het geheel van deze teams noemden we in eerste instantie De Tribe van de Wildeman. Maar al sinds de oprichting van de coöperatie speelden we met het idee om voor het geheel een andere handelsnaam te gebruiken. In de praktijk blijkt het archetype dat schuil gaat achter de naam “Wildeman” voor sommige mannen namelijk zeer aantrekkelijk te zijn, maar voor anderen zo afstotend dat ze alleen al bij het horen van die naam omdraaien. En dat vinden we jammer.

In december 2020 zijn we daarom gaan heart-stormen over een nieuwe nieuwe naam voor ons collectief. En dat heeft uiteindelijk de naam “Mannenhart” opgeleverd.

Om voor de buitenwereld zichtbaar te maken dat al onze activiteiten met elkaar verbonden zijn, hebben we er vervolgens voor gekozen om elke activiteit een soortgelijk logo te geven en ook op de websites van de verschillende activiteiten dezelfde lettertypes en andere stijl-elementen te gebruiken.

De open cirkel die je in elk logo terug ziet, staat symbool voor een gemeenschap van mannen, ruimte voor ontwikkeling en het ontwikkelingsproces dat we met al onze activiteiten willen ondersteunen.

Kamp Wildeman

Tijdens de voorbereidingen van het Wildeman Festival 2021 werden we geconfronteerd met voortdurende corona-maatregelen. Daarom besloten we om het vernieuwde Wildeman Festival uit te stellen. En aansluitend bij onze eigen behoefte om op korte termijn al wel meer mannen te kunnen ontmoeten, besloten we om tijdens het Hemelvaartsweekend met mannen op Camping Wildeman te gaan kamperen. De vorm van een open space programma beviel ons zo goed dat we besloten hebben om deze vorm er in te houden. Daarmee is in plaats van het oude Wildeman Festival het nieuwe Kamp Wildeman geboren.

www.kampwildeman.nl